ACTUEEL
LEDEN KVH&O
DE BOTERHAL
CONTACT
ARCHIEF
SPONSOREN
WEBLOG
De Boterhal Kerkplein 39 Hoorn | open dinsdag tm zondag 14.00-17.00 uur gratis toegang
overzicht met oa werk van Monica Kackovic

 

 

 

Sebastiaan Hol

Tea van Lier
overzicht met oa werk van Peter de Rijcke
Jeannette Eisses
Pietsjanke Fokkema
Monica Kackovic


affiche

 

kaart en vlaggetjes die aangeven waar de kunstenaar zich op dat moment bevindt

16 september - 7 oktober 2007

MADE IN HOORN

Nuray Atas
Jeannette Eisses
Pietsjanke Fokkema
Sebastiaan Hol
Monika Kackovic
Thea van Lier
Peter de Rijcke
Randi Vettewinkel

Acht bekende kunstenaars zullen van 12 september tot 7 oktober Hoorn en om-streken ingaan om hun kijk op de stad in beelden vast te leggen. Hun uitvalsbasis is een lege tentoonstellingsruimte in de Hoorn-se Boterhal aan het Kerkplein. Elk van hen zal aan het werk gaan op plekken naar eigen keuze en onderwerpen kiezen naar eigen voorkeur. Zulke plekken kunnen de binnen-stad zijn, of de haven, maar ook het land-schap binnen de gemeentegrenzen, of interieurs. Maar evengoed kunnen mens, ding of dier de keuze van een of meer van de kunstenaars zijn. Beperkingen zijn er niet, als het maar in Hoorn gemaakt is en over Hoorn gaat. Aan het eind van elke dag brengen de kunstenaars hun werkresultaat naar de Boterhal, waar het een plek krijgt in een groeiende expositie. Gedurende de vier weken zal MADE IN HOORN op deze manier vanuit niets tot een veelzijdige en spectacu-laire tentoonstelling uitgroeien.
Omdat de kunstenaars niet in hun vertrouw-de atelier werken en op sommige locaties het bijzijn van publiek zullen ervaren, zal het karakter van het daar ontstane werk wel eens door die omstandigheden beïnvloed kunnen worden. Vaak zal de spanning van het op de vingers gekeken worden en het werken onder tijdsdruk tot verrassende verschillen leiden met de werken die de betreffende kunstenaars in hun ateliers maken.
Gedurende de periode dat MADE IN HOORN draait, zal er in de Boterhal een kaart van Hoorn hangen, waarop met spelden en vlaggetjes te zien zal zijn wie op dat mo-ment waar aan het werk is. Deze werk-
locaties kunnen door belangstellenden bezocht worden.
De werken die door de acht kunstenaars worden gemaakt zullen te koop zijn vanaf het moment dat ze in de Boterhal onderdeel uitmaken van de tentoonstelling. Er zal een dagelijks geactualiseerde lijst bij de ingang liggen met (evt.) titels, technieken en prijzen.

Hoewel alles nog kan veranderen als de actualiteit dat ingeeft, of de geest van de kunstenaar dat gebiedt, zijn de plannen van de acht kunstenaars als volgt:

Nuray Atas zal met film- en fotocamera het sociale gezicht van Hoorn gaan zoeken, zwervend over straat en in huizen en ge-bouwen. Daarnaast zullen haar schilderijen mooie momenten in de stad verbeelden.

Jeannette Eisses gaat Hoornse inwoners tekenen met balpen op hun favoriete plek De eerste dagen gaat zij aan het werk met vooraf gekozen modellen op ‘hun’ plek. Daar waar zij wat mee hebben. De pose en uitdrukking is belangrijk: wat laat deze persoon zien?
Al werkende wil zij kijkers strikken om voor haar model te zitten. Jeannette zoekt daarvoor mensen die in Hoorn wonen en iets speciaals voelen voor een omgeving of een specifieke plek. Een kenmerkende vorm in of van deze plek wordt de vorm van het uitgezaagde hout waarop de tekening wordt geplakt en als zodanig vastgelegd.

Pietsjanke Fokkema trekt de huizen in om bij mensen thuis hun interieurs te tekenen. Die tekeningen zijn gedetailleerde registraties; de interieurtekeningen werken vaak als portret. In Hoorn wil zij de stad in kaart brengen, door op allerlei plekken het interieur te gaan tekenen. Bijvoorbeeld in een café, een winkel, een kerk, een museum. Ook wil zij lopend een plattegrond gaan tekenen van de binnenstad van Hoorn, deze weer opgedeeld in detailkaarten. Op deze kaarten staan ook de plekken waar zij binnen aan het werk zal gaan.

Sebastiaan Hol gaat met fototoestel, pen en papier de stad in om bijzondere en minder bekende plekken en mensen vast te leggen. Behalve met foto’s zal hij proberen mensen en dingen op een andere manier te karakte-riseren; door associatie, en dat kan tevens op papier worden vastgelegd in een gedicht, verhaaltje of interview. Hij laat zichzelf graag verrassen. Gaat als toerist en vervolgens weer als geschiedschrijver te werk, waarbij humor, cultuurkritiek en verbazing over de politiek elkaar afwisselen. Voorop blijft staan dat onze stad fantastisch is qua historie en architectuur. Vol verhalen en bijzondere mensen. Kortom, stof genoeg voor een bijzondere en eigenzinnige reportage.

Monika Kackovic will combine multimedia (i.e. sound installations, video (one minute)) with conventional media (i.e. drawings, paintings, sculpture, photography) to form
a multidisciplinairy installation.
The individual pieces as well as the whole will be marketable (i.e. very sellable). Her idea is to produce quick and ‘dirty’ works concentrating on subliminal impressions of the city and surroundings (as opposed to realistic renderings)

Thea van Lier trekt al schilderend en tekenend de stad in. Binnen en buiten, natuur en bebouwing en wellicht mensen
in hun omgeving. Dit alles ook afhankelijk van weer en wind en wat zich voordoet en aanbiedt. Eigenlijk wil zij als een onbe-schreven blad van start gaan, voor zover
dat mogelijk zal zijn na zovele jaren wonen en werken in deze prachtige stad.

Peter de Rijcke gaat nachtelijke uitstapjes maken om, al schilderend, met de kleuren van de duisternis, stad en haven in beeld te brengen. Maar het kan ook zijn dat op enigerlei moment een uitzicht op de stad door een raam of deur vanuit een interieur hem boeit. En als hij iemand tegenkomt
die in een specifieke Hoornse situatie geportretteerd wil worden, zal hij deze plannen daarvoor gaarne onderbreken.

Randi Vettewinkel kreeg het idee Hoornse stadsgezichten te gaan schilderen, bekeken vanuit de posities van de eenhoorns die momenteel in een route door de stad staan. Ze staan op daken, in tuinen en op pontons in het water en leveren als zodanig gezichtspunten die zij anders nooit zou kiezen.

 

een initiatief van Peter de Rijcke

 
 
<