De Boterhal Kerkplein 39 Hoorn | open dinsdag tm zondag 14.00-17.00 uur gratis toegang  
 

De Boterhal
Kerkplein 39
1621 CZ Hoorn
T 0229 217249
E info@boterhal.com

RSIN/fiscaal nummer: 809408831

De Boterhal is bereikbaar per telefoon
tijdens de perioden van een expositie van
dinsdag tm donderdag van 14.00-17.00 uur
en in het weekend van 14.00-17.00 uur.

Heeft u een vraag, stel die dan graag per mail

Bestuur Kunstenaarsvereniging hoorn en omstreken (KVH&o) 2014

Frank Goezinnen voorzitter
Rob de Vriessecretaris
Piet van Kranenburg penningmeester

Ryanne Wiener kunstenaarsbestuurslid
Tabita Blok kunstenaarsbestuurslid

 

 

 

 

 

 

 


De Boterhal >
Kunstcentrum de Boterhal is gevestigd in het voormalig Sint Jans Gasthuis. Omdat dit monumentale pand uit 1563 vanaf de twintiger jaren enige tijd heeft dienstgedaan als botermarkt, heet het in de volksmond: de Boterhal. In dit prachtig gerestaureerde gebouw, organiseert de kunstenaarsvereniging Hoorn en omstreken sinds 1982 tentoonstellingen, manifestaties, lezingen en miniconcerten.

Kunstenaarsvereniging Hoorn en omstreken (KVH&O) >
De vereniging bestaat uit ca. 100 beeldend kunstenaars, die geballoteerd zijn op kwaliteit en professionaliteit. De meeste leden komen uit Hoorn en omringende gemeenten, maar een aantal kunstenaars uit andere delen van Nederland is gewaardeerd lid. In de Boterhal en op deze site vindt u uitgebreide documentatie over de schilders, beeldhouwers, grafici, keramisten, fotografen, vormgevers en conceptuele kunstenaars die lid zijn van de vereniging. De organisatie (bestuur en commissies) bestaat uit mensen, voor het merendeel kunstenaars, die hun kennis en energie vrijwillig en belangeloos inzetten. Zij worden daarbij gesteund door de vaste medewerkers.

Kennis en ervaring
Het bedrijfsleven, woningbouwverenigingen, gemeentelijke en provinciale overheid, openbare werken, het onderwijs en natuurlijk particulieren kunnen gebruik maken van de expertise op het gebied van beeldende kunst, die de vereniging te bieden heeft.
Bijvoorbeeld voor:
* advisering bij kunstaankopen
* bemiddeling bij opdrachten voor monumentale kunsttoepassing
* bemiddeling bij opdrachten in de representatieve of decoratieve sfeer
* inrichtingsadvisering
* artistiek inhoudelijke medewerking bij projectontwikkeling
* advies en bemiddeling bij subsidieaanvragen
* beschikbaarstelling van kunstenaars als commissieleden
* opbouw en beheer van kunstcollecties voor bedrijven en instellingen
* het organiseren van wisselende exposities bij bedrijven en instellingen

Tentoonstellingen >
In de Boterhal worden jaarlijks 8 tentoonstellingen en/of manifestaties georganiseerd met nationale en internationale kunstenaars.

Wilt u graag op de hoogte gehouden worden van de activiteiten in de Boterhal? Klik dan op deze link, dan meldt u zich aan voor de nieuwsbrief >.

Rondleidingen
De kvH&o organiseert ook rondleidingen voor groepen onder leiding van een of meerdere kunstenaars dan wel kunsthistorici. Vooral voor scholen kan dit een aantrekkelijke optie zijn. Ook bemiddelt de KVH&O voor atelierbezoeken, individueel of in groepen. Deze worden centraal vanuit de Boterhal georganiseerd. Kunstaankoop De KVH&O beschikt over een stock van grafisch werk, tekeningen, foto's, schilderijen en (klein)plastiek waaruit direct gekocht kan worden. Voor relatiegeschenken van hoog niveau kan een keuze gemaakt worden uit stock. Ook kan de KVH&O voor dit doel bemiddelen bij een of meerdere kunstenaars naar keuze die uitvoering geven aan de wensen van de klant. De KVH&O wil ook bemiddelen bij kunstaankopen van werk van individuele leden.

Financiële aankoop regeling
De KVH&O beschikt over een aankoopregeling die krediet verschaft bij aankopen in de Boterhal. Deze kredieten worden gefinancierd uit het eigen Boterhal Aankoop Fonds (BAF).

Sponsoring >
De activiteiten van de vereniging worden gefinancierd uit contributies van de leden, courtages bij verkoop, subsidiëring, donaties en sponsoring. Voor de donateurs en de sponsors heeft de vereniging een interessant pakket van tegenprestaties te bieden.

anbi
De Boterhal is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Het voordeel van schenken aan ANBI's is dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen.

Download beleidsplan 2012-2017 >

Download beknopt jaarverslag 2012 >

Download balans KVH&o 31 december 2012 >

Download balans KVH&o e.o. Staat van Baten en Lasten 2012 >

   

©